آخرین عناوین

دوشنبه 8 شهريور 1400-15:43 کد خبر:88795

دستفروشی بانوان در خیابان های شهر ساری

این روزها شاهد حضور چشمگیر زنان دستفروش در سطح شهر و بازارهای هفتگی و روزانه هستیم تا از این طریق در شرایط سخت اقتصادی کمکی برای خانواده باشند.


21887

21886

21885

21884

21883

21882

21881

21880

21879

21878

21877

21876

21875

21874

21873

21872

21871

21870

21869

21868

21867

21866

21865

21864

21863

21862

21861

21860

21859

21858

21857

21856

21855

21854

21853

21852

21851

21850

21849

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :