آخرین عناوین

دوشنبه 1 خرداد 1402-13:17 کد خبر:119416

با حکم رئیس جمهور صورت گرفت:

معارفه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رضا مراد صحرایی ، از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد.


به گزارش  خزرتیترخبر، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آیت الله رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس،  رضا مراد صحرایی ر ووا به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد.

براساس این گزارش، حسینی خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رضامراد صحرایی  را  برای تصدی وزارت‌ آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس ، پس از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون آموزش، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به صحرایی برگزار شود.

سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی، مدیریتی و برنامه های فوری و اولویت دار رضا مراد صحرایی، در پیوست نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس ارائه شده که به شرح زیر است:

فهرست برنامه ها و اقدامات اولویت‌دار عبارتند از:

& اجرای سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

& تحول اساسی و کار جذب تربیت و ارتقای سرمایه انسانی آموزش و پرورش.

& آرام سازی نظامات و ساز و کارهای راهبردی و مدیریت آموزش و پرورش.

& ارتقای عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی.

& به کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی مدرسه (مشارکت).

& آرام سازی و بهینه سازی نظام تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش.

&  استانداردسازی و توسعه فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی و پرورشیو ارتقای توانمندی های تربیتی خانواده ها.

 

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :